j0400112

Musik i glädje och sorg

Med över 23 års yrkeserfarenhet som anställd kyrkomusiker
och ytterligare 7 år som frilansande kyrkomusiker erbjuder jag musikaliska tjänster i egen regi.

Jag är utbildad vid Kyrkomusikerlinjen på Sköndalsinstitutet, Stockholm,
och har efter examen fram till januari 2016 tjänstgjort i Svenska Kyrkan, Västerås.

 

 

Här under ser ni det huvudsakliga utbudet av tjänster

men tveka inte att höra av er om ni har egna förslag eller funderingar!

Gospel

*Körworkshop I:

Prova-på-gospel för körer som brukar sjunga andra musikstilar. Vi testar oss fram för att hitta vad som gör att det "låter gospel".

Dagen kan avslutas med en konsert/gudstjänst tillsammans med andra gospelsångare.
 

*Körworkshop II:

Nya låtar och gamla favoriter för gospelkörer som har hållit på ett tag. Vi jobbar även med uttryck och rörelser om önskemål finns.

Dagen kan avslutas med en konsert/gudstjänst tillsammans med andra gospelsångare.
 

*Gospeldirigering:

Coaching på den nivå

man befinner sig.

Att leda en gospelkör skiljer sig på flera plan från att

leda en klassisk kör.

Vi går igenom specialtecken,

hur man leder från pianot,

vad man förmedlar till kören etc.

*Pianist
Karin samarbetar ofta och gärna med Rikard Land på www.LandOfArts.se 
De har jobbat tillsammans i över 20 år
i olika gospelkörsammanhang, men även med andra musikgenrer.

*Några kunder:
Mariefreds församling
Åhus församling
Fresta församling
Brännkyrka församling
Säterbygdens församling

 

Gudstjänst

*Solist:

Efter önskemål tar Karin med violin

och flöjter som komplement till

sång och klaviatur.

Karin spelar gärna tillsammans

med tjänstgörande musiker.

*Vikarie:

Karin tjänstgör vid alla sorters gudstjänster och förrättningar.

Extra musik t ex mellan textläsningar eller under kommunion ingår alltid om så önskas!

Gott & blandat

*Program vid dagledigträffar:

"Skånska visor",

"Psalmfavoriter"
eller annat roligt, spännande och intressant ämne!

 

*Konfirmandgrupp/

ungdomskör/barnkör:

Med hjälp av lämpliga

sånger och samarbetsmoment inspireras grupperna till att

våga ge mer av sig själva.

Detta fungerar även på ett arbetslag, kyrkoråd eller liknande grupp!
 

*Ackompanjatör:

I första hand som pianist t ex till barnkörmusikal eller liknande.
 

*Instrumentalist:

Flöjt eller violinstämman till kyrokörens konsert eller gudstjänst? Välkomna att höra av er!